© 2017 by Sarka Geroldova.

Created with Wix.com

Pro spolupráci nebo pro více informací prosím napište na tento e-mail

Spolupráce se může týkat vytvoření textu, složení a produkce hudební skladby včetně její interpretace pro různé účely dle domluvy.

For collaboration or more information, please contact me via this e-mail

Collaboration may involve creating lyrics, songwriting and music production for various purposes according to the agreement